BIA Daily Бюлетин
Eжедневен електронен бюлетин
Бизнес Индустрия Капитали
Регистрирай се >>
Предстоящи събития от БСК

Искате ли да намалите IT разходите си с до 30% и да увеличите скоростта, с която компанията ви взима важни бизнес решения?

05.10.2021 г.

За целта се свържете със skalefocus на www.scalefocus.comВъзползвайте се от водещото в света ERP решение за средни и големи компании – SAP S/4HANA. Увеличете доверието в бизнеса си и растете със златния стандарт в бизнес софтуера, който ви дава 75% по-бързо изпълнение на текущите задачи и пълен поглед над вашите данни. SAP S4/HANA е последното поколение ERP система на SAP, която предоставя усъвършенствана производителност, проектирана на основата на in-memory база данни автоматизирани бизнес процеси и завладяващо потребителско изживяване, благодарение на подобрения си интерфейс.

Защо да изберете SAP S4/HANA?

 • намалява IT разходите ви по общата стойност на притежание (TCO) с до 30%


 • оптимизира и автоматизира бизнес процесите, като може да постигнете до 75% по-бързо изпълнение на текущите задачи


 • наистина достъпна система, която предлага гъвкави абонаментни модели, с които можете да започнете с малки стъпки да развивате системата със своето собствено темпо, плащайки само за функционалностите, които използвате


 • бързо внедряване, което може да отнеме само 6 месеца


 • предефинирани добри практики по индустрии на базата на 40-годишния опит на SAP, който стои зад най-популярната ERP система в света


 • Научете повече за бизнес ползите от имплементацията на SAP S4/HANA на страницата на SCALEFOCUS ТУК.

  Прессъобщение във вестник Черноморски фар

  04.12.2020 г.

  ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА – БУРГАС КАТО ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ "УСТОЙЧИВА ЗЕМЕДЕЛСКА АГРО - ТЪРГОВСКА МРЕЖА В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН" (AgriTradeNet) BSB383 ИЗПЪЛНИ

  договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство “Черноморски басейн 2014-2020“ в партньорство с организации от Молдова, Румъния, Турция и Украйна и Водещ партньор Гърция.
  Целта на проекта е да се създадат връзки между регионалните марки, местната общност и региона, за да се подпомогне неговото популяризиране и по-нататъшно развитие. Сертифицираните местни продукти могат да повлияят на развитието на местния бизнес и да повлияят положително на други продукти - да повишават стойността им, да засилят интеграцията в селските райони и да се оценят местните ресурси.
  Изпълнените дейности в рамките на проекта обхващат: проучване на местни производители и изследване потребността от продукта; обучение на производители на млечни продукти от Бургаски регион с насоченост към международни стандарти и възможности за сертифициране на млечни продукти, етикети за качество, процес на сертифициране и други, свързани с производството на висококачествени продукти; регистрация на местните производители на млечни продукти в онлайн платформата на проекта; изложение на млечни продукти от Бургаски регион и на продукти от страните партньори по проекта: България – бяло саламурено сирене и млечни продукти, Гърция – зехтини и маслини, Румъния – консервирани продукти от домати, Молдова – билки, сушени плодове и сокове, Турция – сладко от ягоди и горски плодове.
  Проведе се и онлайн конференция по капитализация на продуктите с лектори от Турция, свързана с географска идентификация на продукти и добри практики в Европа и страните – партньори по проекта, информация за законодателните норми за внос – износ на шестте избрани продукти за съвместна търговия в Черноморския басейн, онлайн популяризиране на селскостопанските продукти и други за постигане целите на проекта.
  Общата сума на проекта е 638 264.88 евро, от които 587 203.66 евро финансиране от Европейския Съюз. За българския партньор финансирането е 71 931.28 евро, от които 66 176.77 евро от Европейския съюз и 5 754.51 евро е национално съфинансиране.

  Публикация от сайт chernomorie-bg.com

  30.11.2020 г.

  ТИК - Бургас с изложение на млекопроизводители по евро проект

  ПУБЛИКАЦИЯ

  Публикация от сайт chernomorie-bg.com

  30.11.2020 г.

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  В изпълнение на дейностите по проекта ”AgriTradeNet” BSB 383 на 26.11.2020 год. се проведе успешно онлайн конференция по капитализация с лектор партньора от Турция. Обсъдени бяха теми относно географска идентификация на продукти и добри практики в Европа и страните – партньори по проекта;информация за законодателните норми за внос – износ на шестте избрани продукта за съвместна търговия в Черноморския басейн; онлайн популяризиране на селскостопанските продукти на местни и международни панаири и други,свързани с изпълнение на проекта.

  Публикация от сайт chernomorie-bg.com

  30.11.2020 г.

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  На 24 – 25 ноември 2020 год. в изпълнение на проект "Устойчива земеделска агро-търговска мрежа в Черноморския басейн" (AgriTradeNet) BSB383, Търговско индустриална камара – Бургас като партньор по проекта проведе изложение на производители на млечни продукти от Бургаски регион и на продукти от страните партньори по проекта:Гърция – зехтини и маслини; Румъния – консервирани продукти от домати,;Молдова – билки, сушени плодове и сокове;Турция – сладко от ягоди и горски плодове.
  Целта на изложението е да се популяризират и идентифицират местните млечни продукти за създаване на регионална марка за участие в международната търговия със селскостопански продукти, както и да допринесе за по – доброто сътрудничество между производители и потребители на местни млечни продукти и тяхната реализация на пазара. В него взеха участие производители на млечни продукти и бе посетено от дистрибутори, представители на търговски фирми, хранителни магазини и други потребители. Изложението бе посетено от председателя на общинския съвет на община Бургас prof.d-r Севдалина Турманова,от управителя на метро КЕШ енд КЕРРИ – Бургас Николай Шопов и представители на други отговорни институции от Бургас и региона. Те изразиха институционална и лична подкрепа за популяризиране на млечните продукти.
  Установени бяха преки контакти между производители, дистрибутори и търговци.
  Проектът допринесе за изследване на местните млечни продукти, които могат да получат географска идентификация, за проучване възможностите за международна търговия с тях и създаване на връзки между производителите от Черноморския басейн чрез търговия с ИТ маркетингови и търговски инструменти.

  Събитието бе организирано при спазване на всички разпоредби на държавните органи срещу разпространението на COVID-19 с цел гарантиране на максимална сигурност.

  ПОКАНА

  23.10.2020 г.

  Покана за избор на изпълнител за организиране на изложение

  Покана за представяне на оферта за определяне на изпълнител за организиране на двудневно изложение на 24-25 ноември 2020 год. в гр.Бургас на местни производители на бяло саламурено сирене и млечни продукти и продукти от страните-партньори по проект AgriTradeNet BSB 383, свързано с изпълнението на група дейности GA3 - местни изложения на производители по проект "Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн"/AgriTradeNet/ BSB383, финансирана по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

  ПОКАНА

  Newsletter 6 – 10.2020

  Newsletter 5 – 05.2020

  Newsletter 4 – 03.2020

  Newsletter 3 – 10.2019

  Newsletter 2 – 09.2019

  Newsletter 1 – 04.2019

  08.10.2019 г.

  Common borders. Common solutions.
  Oбщи граници. Общи решения.


  Търговско индустриална камара - Бургас като партньор по проект “Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн”/AgriTradeNet/BSB 383, финансирана по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство“Черноморски басейн 2014-2020“,продължава успешно изпълнението на планираните дейности.

  В проект AgriTradeNet BSB 383 участват 6 партньора: Гърция, България, Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

  Проектът има за цел да увеличи капацитета на местните производители, техните възможности за географско и международно сертифициране, идентифициране и установяване на връзки между бизнес организациите в Черноморския басейн чрез подкрепа работата на тези производители.

  Главното е да се създадат преки връзки между местната общност в региона, за да се подпомогне представянето на традиционни местни продукти и възможностите за развитие на регионални марки. Сертифицираните местни продукти могат да повлияят позитивно за развитие на местния бизнес като например да увеличат стойността си с максимално използване на местните ресурси.

  Съгласно утвърдения проект, българският партньор участва в него с представяне на млечния продукт „българско бяло саламурено сирене“.

  Изпълняваните дейности в рамките на проекта обхващат:

  - проучване на местни производители и изследване потребността от продукта;

  - обучение през месец ноември 2019 год. в гр. Бургас с участие на 30 местни производители на млечни продукти от Бургаски регион на тема: “ Повишаване капацитета на местни заинтересовани производители на млечни продукти“.

  То е с насоченост към международни стандарти и възможности за сертифициране на млечни продукти, етикети за качество, процес на сертифициране и други, свързани с производството на висококачествени продукти

  Предвидени са и две международни изложения - пазари за производителите от страните - партньори по проекта: в гр. Одеса, Украйна и гр. Демиркьой, Турция. На тях те ще имат възможност да презентират своите продукти, да обменят добри практики, да проведат индивидуални бизнес срещи и създадат преки контакти.

  Заключителната среща на партньорите по проекта ще се проведе в Бургас през септември 2020 год., на която ще се отчетат постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

  Общата сума на проекта е 638 264.88 евро с включено 8% съфинансиране на партньорите,като за българския партньор 66 176.77 евро е финансиране от Европейския съюз и 5 754.51 евро е национално съфинансиране.

  Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Съдържанието на тази публикация е единствена отговорност на Търговско индустриална камара - Бургас и не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз.

  ПОКАНА

  07.11.2019 г.

  ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ОТ БУРГАСКИ РЕГИОН!

  Търговско индустриална камара - Бургас, партньор по проект "Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн"/AgriTradeNet/ BSB383 провежда обучение на производители на млечни продукти от Бургаски регион на тема:

  „ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“

  дата: 27.11.2019 год., сряда, от 900ч. до 1830 ч., регистрация: от 900ч.до 930ч.
  място: гр.Бургас, хотел „Аква“, мецанин, зала „Амфибия“
  лектори: инж.Константин Костадинов - водещ одитор по международни стандарти и сертификация

  Участниците в обучението ще се запознаят с проекта, международни стандарти и възможности за сертифициране на млечни продукти, процес на сертифициране и етикети за качество, както и с българското законодателство за производство на биологични продукти.
  Разходите се поемат по проекта и участниците не заплащат такса участие.
  Заявяване участие в обучението до:
  25.11.2019 год., 1200 часа на:e-mail:cci-bs@bu.bia-bg.com; тел:056/840 889; моб:0889 877 833; 0887 933 033

  ПОКАНА

  14.10.2019 г.

  за представяне на оферта

  за oпределяне на изпълнител /лектор/ на външна услуга с предмет: “Провеждане на обучение за производители на млечни продукти от Бургаски регион“ във връзка с изпълнение на проект "Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн"/AgriTradeNet/ BSB383, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  Отправяме Ви покана за предоставяне на оферта за oпределяне на изпълнител /лектор/ на външна услуга с предмет: “Провеждане на обучение за производители на млечни продукти от Бургаски регион“ във връзка с изпълнение на проект "Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн"/AgriTradeNet/ BSB383, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

  I. ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

  Наименование, адреси и лица за контакт на Възложителя:
  Официално наименование: Търговско индустриална камара - Бургас
  Пълен адрес: ул. „Апостол Карамитев” № 3
  Град: Бургас Пощенски код: 8000
  Лице за контакт: Деляна Байчева Телефон: 056 840 889; 0889 877 833
  Електронна поща: cci-bs@bu.bia-bg.com Факс: 056 840 823

  II. ОБЕКТ НА ПОКАНАТА

  1. Описание на предмета на поканата: oпределяне на изпълнител /лектор/ на външна услуга с предмет: “Провеждане на обучение за производители на млечни продукти от Бургаски регион“ във връзка с изпълнение на проект "Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн"/AgriTradeNet/ BSB383, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

  2. Изисквания за избор на лекторите:

  • Образование: специфична диплома от висше учебно заведение за инженерно, икономическо или селскостопанско образование;
  • Опит: 3 години опит като лектор по международни стандарти и сертификация; най-малко едно обучение по подобна тема с основна насоченост: повишаване капацитета на производители на хранителни продукти;
  • Езикови умения: много добро ниво на говорим и писмен български език;
  • Конфликт на интереси: избраните лектори не трябва да бъдат членове от екипа на партньорските организации или да имат правни отношения с тях

  Основното изискване към лекторите е да могат ефективно да подготвят и представят основните теми на обучението и да могат да отговорят на всички възможни въпроси, които ще възникнат по време на обучението. Лекторите трябва да бъдат експерти в конкретната област.

  3. Теми за провеждане на обучението:

  • Сертифициране и изисквания на международните стандарти за хранителни продукти;
  • Етикети за качество и европейски изисквания;

  4. Продължителност: еднодневно обучение, осем учебни часа

  5. Критерии за възлагане: кандидати, отговарящи на изискванията за избор на лектор, отразени в раздел II, т. 2 на настоящата покана.

  III.КЪМ ОФЕРТАТА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ:

  • Автобиография на кандидата;
  • Презентация на фирмата изпълнител;
  • Референции.

  IV. ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО - 27.11.2019 год. в гр. Бургас

  V. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 15 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана.

  VI.СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ: Възложителят ще разгледа постъпилите предложения в срок от 3 /три/ работни дини, считано от крайната дата за подаване на ценовите предложения. В рамките на този срок, Възложителят ще уведоми единствено избрания кандидат по имейл, посочен в офертата.

  VII. СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР: до 3 дни след уведомяване на кандидата.

  VIII. АДРЕС ЗА ДОСТАВКА: гр. Бургас, ул. „Апостол Карамитев“ № 3

  IX. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПОКАНА:

  1. Проект на договор
  2. Декларация на кандидата
  3. Модел на презентациите

  Лице за контакт: Деляна Байчева
  e-mail: cci-bs@bu.bia-bg.com

  С уважение,

  Жорж Дерелиев
  Председател на
  Търговско индустриална камара - Бургас

  ПОКАНА

  14.10.2019 г.

  за представяне на оферта

  за определяне на изпълнител на кетъринг при провеждане на еднодневно обучение за производители на млечни продукти от Бургаски регион във връзка с изпълнението на проект "Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн"/AgriTradeNet/ BSB383, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  Отправяме Ви покана за представяне на оферта за определяне на изпълнител на кетъринг при провеждане на еднодневно обучение за производители на млечни продукти от Бургаски регион във връзка с изпълнението на проект "Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн"/AgriTradeNet/ BSB383, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

  I. ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

  Наименование, адреси и лица за контакт на Възложителя:
  Официално наименование: Търговско индустриална камара - Бургас
  Пълен адрес: ул. „Апостол Карамитев” № 3
  Град: Бургас Пощенски код: 8000
  Лице за контакт: Деляна Байчева Телефон: 056 840 889; 0889 877 833
  Електронна поща: cci-bs@bu.bia-bg.com Факс: 056 840 823

  II. ОБЕКТ НА ПОКАНАТА

  Описание на предмета на поканата: избор на изпълнител на кетъринг при провеждане на еднодневно обучение за производители на млечни продукти от Бургаски регион във връзка с изпълнението на проект "Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн"/AgriTradeNet/ BSB383, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

  Изисквания към изпълнител на кетъринг:

  Изпълнение на кетъринг за 40 участници в еднодневно обучение на 27.11.2019 год. в гр. Бургас, който трябва да включва:

  • кафе пауза с кафе, вода/сокове и сладки - първа;
  • обяд, включващ тристепенно меню или сандвичи, салати и сладки;
  • кафе пауза с кафе, вода/сокове и сладки - втора.

  Ще бъде подписан Договор между възложителя и изпълнителя на кетъринга, като се посочва датата, менюто и цената.
  Избраният изпълнител трябва да притежава сертификат HACСP/ISO, свързан с безопасност на храните.

  III. КЪМ ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ:

  1. Меню за кетъринг с цени
  2. Сертификат HACСP/ISO

  IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 15 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана.

  V. СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ: Възложителят ще разгледа постъпилите предложения в срок от 3 /три/ работни дини, считано от крайната дата за подаване на ценовите предложения. В рамките на този срок, Възложителят ще уведоми единствено избрания кандидат по имейл, посочен в офертата.

  VI. СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР: до 3 дни след уведомяване на кандидата.

  VII. АДРЕС ЗА ДОСТАВКА: гр. Бургас, ул. „Апостол Карамитев“ № 3

  VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПОКАНА:

  1. Проект на договор
  2. Декларация на кандидата

  Лице за контакт: Деляна Байчева
  e-mail: cci-bs@bu.bia-bg.com

  С уважение,

  Жорж Дерелиев
  Председател на
  Търговско индустриална камара - Бургас

  ПОКАНА

  14.10.2019 г.

  за представяне на оферта

  за определяне на изпълнител за наемане на зала при провеждане на еднодневно обучение за производители на млечни продукти от Бургаски регион във връзка с изпълнението на проект "Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн"/AgriTradeNet/ BSB383, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  Отправяме Ви покана за предоставяне на оферта за определяне на изпълнител за наемане на зала при провеждане на еднодневно обучение за производители на млечни продукти от Бургаски регион във връзка с изпълнението на проект "Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн"/AgriTradeNet/ BSB383, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

  I. ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

  Наименование, адреси и лица за контакт на Възложителя:
  Официално наименование: Търговско индустриална камара - Бургас
  Пълен адрес: ул. „Апостол Карамитев” № 3
  Град: Бургас Пощенски код: 8000
  Лице за контакт: Деляна Байчева Телефон: 056 840 889; 0889 877 833
  Електронна поща: cci-bs@bu.bia-bg.com Факс: 056 840 823

  II. ОБЕКТ НА ПОКАНАТА

  1. Описание на предмета на поканата: определяне на изпълнител за наемане на зала при провеждане на еднодневно обучение за производители на млечни продукти от Бургаски регион във връзка с изпълнението на проект "Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн"/AgriTradeNet/ BSB383, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

  2. Изисквания към изпълнителя за наемане на зала:

  2.1 да осигури зала с капацитет за обучение на 40 участника за 8 учебни часа;

  2.2 залата да е оборудвана както следва:

  • с работни маси за писане и необходимия брой столове;
  • 2 стационарни микрофона, 2 мобилни микрофона, един екран, мултимедия, техническо звуково оборудване;

  2.3 да бъде осигурена необходимата видимост за следене на презентациите.

  III. ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО - 27.11.2019 год. в гр. Бургас

  IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 15 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана.

  V. СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ: Възложителят ще разгледа постъпилите предложения в срок от 3 /три/ работни дини, считано от крайната дата за подаване на ценовите предложения. В рамките на този срок, Възложителят ще уведоми единствено избрания кандидат по имейл, посочен в офертата.

  VI. СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР: до 3 дни след уведомяване на кандидата.

  VII. АДРЕС ЗА ДОСТАВКА: ТИК-Бургас, гр. Бургас, ул. „Апостол Карамитев“ № 3

  VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПОКАНА:

  1. Проект на договор
  2. Декларация на кандидата

  Лице за контакт: Деляна Байчева
  e-mail: cci-bs@bu.bia-bg.com

  С уважение,

  Жорж Дерелиев
  Председател на
  Търговско индустриална камара - Бургас

  ПОКАНА


  В интерес на своите членове и бизнеса от Бургаска област, Търговско индустриална камара - Бургас организира семинар - обучение в партньорство с Българска фондова борса /БФБ/, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия /ИАНМСП/, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/ на тема:

  „КАПИТАЛОВИЯТ ПАЗАР КАТО ИЗТОЧНИК ЗА БИЗНЕС РАСТЕЖ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

  Дата: 19 юни 2019 год., сряда, от 15:00 часа - 18:00 часа
  Място: гр. Бургас, Гранд хотел „Приморец“, втори етаж

  Семинарът е с практическа насоченост към ръководители, специалисти,юристи и представители на мениджърските екипи
  Програмата предвижда обсъждане и дискусия в следните аспекти:

  • начини, по които може да се ползва капиталовия пазар/БФБ/като източник за финансиране на бизнеса;
  • какво представлява процесът по листване на фондова борса;
  • ползи от публичния статут на една компания в национален и международен мащаб;
  • как може да се получи безвъзмездно финансиране за провеждане на първично публично предлагане.
  ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ:
  ИВАН ТАКЕВ - изпълнителен директор на Българска фондова борса/БФБ/
  РАДОСЛАВА МАСЛАРСКА - председател на Управителния съвет на асоциация на лицензираните инвестиционни посредници/БАЛИП/
  МАРИЯН СТОЯНОВ - ръководител проект, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия/ИАНМСП/

  За участие и допълнителна информация:
  Търговско индустриална камара - Бургас
  e-mail: cci-bs@bu.bia-bg.com
  тел: 056/840889; 0889 877 833

  Въпросник

  04.02.2019 г.

  ВЪПРОСНИК ЗА СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТ „БЯЛО САЛАМУРЕНО СИРЕНЕ“, С БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕСТНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРОУЧВАНЕ ПОДГОТВЕНО ОТ IMPEER /УКРАЙНА/

  Уважаеми дами и господа,
  Търговско индустриална камара - Бургас е Партньор по проект „Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн“ AgriTradeNet BSB 383.
  Във връзка с изпълнението на проекта предлагаме на Вашето внимание Въпросник за СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТ „БЯЛО САЛАМУРЕНО СИРЕНЕ“, с молба да бъде попълнен изпратен на имейл cci-bs@bu.bia-bg.com .
  Благодарим предварително за отделеното време!


  Въпросник

  Покана

  06.12.2018 г.

  Търговско индустриална камара - Бургас обявява публична покана за представяне на оферта за определяне на изпълнител на услуга с предмет: „Дизайн и изработване на материали за видимост и комуникационни услуги”, във връзка с изпълнението на проект "Устойчива агротърговска мрежа в Черноморския басейн"/AgriTradeNet/ BSB383, финансирана по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, съгласно прикачените файлове:

  АНОНС!


  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  Тридневната среща и пресконференция по проекта "Устойчива земеделска агро-търговска мрежа в Черноморския басейн" (AgriTradeNet) с референтен номер BSB383, беше успешно организирана в Гранд хотел Палас, Солун - Гърция Асоциация на търговците в Солун от 28 до 30 ноември 2018 г. Проектът се финансира от Съвместната оперативна програма за Черноморския басейн 2014-2020 по приоритет 1.2 "Увеличаване на трансграничните връзки за търговия и модернизация в селското стопанство и свързаните с него сектори Черноморски басейн ". Основната цел на проекта е да повиши осведомеността за създаване на местна марка на селскостопански продукт и работата в мрежа на селскостопанските производители от съответните държави и стартира официално на 02/08/2018 г. и ще приключи на 01.11.2020 г.

  Прочети повече

  PRESS RELEASE

  The three-day Kick-off meeting and a Press Conference of the project entitled "Sustainable Agricultural Trade Network in the Black Sea Basin" (AgriTradeNet) with a reference number BSB383, was successfully organized at the Grand Hotel Palace, Thessaloniki -Greece by the Traders’ Association of Thessaloniki at 28th to 30th of November 2018. The project is funded by the Black Sea Basin Joint Operational Program 2014-2020 under the priority 1.2 "Increasing cross-border links for trade and modernization in the agricultural and related sectors of the Black Sea Basin". The main aim of the project is to enhance the agricultural producers’ extroversion and networking and had started officially at 02/08/2018 and will end at 01/11/2020.

  Read more

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  15.08.2018

  Търговско индустриална камара –Бургас /ТИК-Бургас/ е партньор по проект "Устойчива земеделска агро-търговска мрежа в Черноморския басейн" (AgriTradeNet) с референтен номер BSB383. Проектът се финансира от Съвместната оперативна програма за Черноморския басейн 2014-2020 по приоритет 1.2 "Увеличаване на трансграничните връзки за търговия и модернизация в селското стопанство и свързаните с него сектори Черноморски басейн". Основната цел на проекта е да повиши осведомеността за създаване на местна марка на селскостопански продукт и работата в мрежа на селскостопанските производители от съответните държави и стартира официално на 02.08.2018 г. и ще приключи на 01.11.2020 г.

  Водещ партньор в проекта е Асоциацията на търговците в Солун (Гърция), с партньорски организации: Търговско индустриална камара - Бургас (България), „ГАЛАТИ“ фондация за промоция на малки и средни частни предприятия (Румъния), Обществена Асоциация "Център за консултации на бизнеса" (Молдова), Община Демиркой (Турция), Институт за пазарни проблеми, икономически и екологични изследвания на Националната академия на науките на Украйна.

  Основната задача на проекта е да съдейства за увеличаване производствения капацитет на местните селскостопански производители, като им се предостави подкрепа за разработване на географска идентификация и сертификация на техните продукти, както и създаване на връзки между бизнес организациите, участващи в тази програма.

  АНОНС!


  Търговско индустриална камара - Бургас e промоционален партньор на VIA EXPO за конференция и изложба Corrosion Prevention Balkans, която ще се проведе на 28-29.06.2018 г. /четвъртък и петък/ в Пловдив.
  Справянето с проблема Корозия ще помогне за предотвратяване на аварии, удължаване живота на конструкциите, оборудването и системите.
  Нови технологии и методи ще бъдат представени в рамките на събитието Превенция от корозия (28-29 юни, Пловдив, хотел Империал).

  Предстоящата инициатива получи поздравителен адрес от г-н Джеф Дидас, президента на световната организация на специалистите по корозия NACE и ще се открие на 28 юни в 10 часа в зала “ Империал ”, хотел Империал.


  Ще участват водещи експерти от 10 държави - Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция Италия, Полша, Чехия и Хърватия, а делегати са водещи фирми от различни сектори на индустрията.
  Цялото съдържание на Програмата на: https://viaexpo.com/bg/pages/program-2018-corrosion
  На съпътстващото изложение специалистите ще се запознаят с: уникално изобретение на фирма IPS - високотехнологична токозахранваща система EXERON и нейното приложение за справяне с корозията; продукти на фирма Fertan за отстраняването на ръжда и предпазването на различни съоръжения; пясъкоструйни апарати и камери на Kammatron България; индустриални покрития на Оргахим, приложими при пътища, пристанищни комплекси, мостове, жп инфраструктура, метални конструкции, летища, спортни съоръжения, пречиствателни станции, електропреносната мрежа, електроцентрали, химическа промишленост и други.
  Форумът Превенция от корозия ще бъде място за обмяна на опит, идеи и създаване на нови партньорства.

  Изтегли програмата на събитието

  Обучение: нови правила за личнитe данни (GDPR)

  14 МАРТ 2018 година
  гр. Бургас, хотел „България“, зала „Компас“, начало: 9:00 ч.


  ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА - БУРГАС ВИ КАНИ
  на СЕМИНАР - ОБУЧЕНИЕ по новите правила за защита на личнита данни (GDPR), които ще се прилагат в целия Европейски Съюз.

  • Такса за участие: 80 /осемдесет/лева/ без ДДС/
  • Повече информация: тук
  • Регистрационна карта: тук
  • Водещи лектори: тук
  • Регистрация до 12.03.2018 год на: e-mail: cci-bs@bu.bia-bg.com; моб: 0889 877 833

  Търговско индустриална камара - Бургас отпразнува 110 г. и раздаде годишните си награди

  12.12.2017г.

  Бизнесът отчете добра година Търговско-индустриална камара - Бургас раздаде годишните традиционни награди на специална церемония, отличи най-добрите с награди .

  Търговско индустриална камара - Бургас отпразнува своя 110-ти рожден ден и 35 години от възстановяване на камарата с изискан коктейл в интерхотел "България". На тържествена церемония бяха връчени и годишните награди на Търговско индустриална камара-Бургас. Гости на празника бяха областният управител Вълчо Чолаков, председателят на Общинския Съвет Костантин Луков, кметът на Община Бургас Димитър Николов, почетни консули, представители на палати и камари, с които ТИК има договорни отношения, управители и собственици на филми - членове на камарата.

  Гостите поздрави Видка Вълчева , изпълнителен директор на Камарата, която връчи и част от наградите на номинираните фирми.

  Грамоти получиха няколко професионални гимназия за показаните отлични резултати и доброто партньорство с бизнеса. Сред отличените са ПГЕЕ "Константин Фотинов", Професионална търговска гимназия-Бургас,Професионална гимназия по туризъм-Поморие.

  Почетна грамота бе присъдена и на Държавен архив-Бургас, който съхранява историята на Търговско индустриална камара-Бургас от нейното първоначално създаване през 1907 година.В архива ще отидат и рекламните материали и клипове, които бяха изработени специално по повод на двете годишнини и от събитието.

  Златен знак и диплом получиха 5 предприятия и университет“Проф.д-р Асен Златаров“. Със сребърен знак и грамота са удостоени 7 предприятия и Бургаски свободен университет. Голямата награда - пластика "Икар" в категорията „големи“ предприятия получиха „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД и „Бошнаков“ ЕООД, в категорията „средни“ получи "Ремонстрой" АД и в категория „малки предприятия“-„Лемна Екоинвест-България“АД.

  С юбилейна награда по случай годишнината на Камарата бяха удостоени Областна управа, Община Бургас, Българска стопанска камара, „БСК – Комерсконсулт“ ООД,Германо-Българската търговско индустриална камара и 8 фирми с принос за икономиката на Бургаски регион. Празникът продължи с богата музикална програма. На финала от представители на бизнеса бе разрязана и традиционната торта.

  ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА-БУРГАС БЛАГОДАРИ ЗА ЛЮБЕЗНАТА ПОДКРЕПА НА : „Атлантик“ АД; Българска Стопанска Камара; БСК - Комерсконсулт ООД, „ЗСК - ЛОЗОВО“ АД; Информа Принт ООД; „Капри - 10“ ООД; „КЗУ“ ООД; „Лемна Екоинвест България“ АД; „Мари Бентц“ ЕООД; „Бошнаков“ ЕООД; „ПМУ“ АД; „Пристанище Бургас“ ЕАД; „Ремонстрой“ АД; „Еуратек“ ООД - Шкода. и с медийната подкрепа на сайт „Черноморие“ и вестник „Черноморски фар“.

  Проект на Търговско индустриална камара - Бургас бе награден в ежегодния конкурс RegioStars 2017

  Екипът на RegioStars 2017 Finalist удостоверява, че проектът на Търговско индустриална камара - Бургас “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РАЙОН“ е номиниран като финалист в категорията Овластяване на Жените и Активно Участие в наградите RegioStars за 2017 г., ежегоден конкурс за най-вдъхновяващите и новаторски регионални проекти в Европа, подпомогнат от фондовете на политиката на сближаване на ЕС.

  Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ (CCI No: 2007CB16IPO008) от Търговско индустриална камара - Бургас, в качеството й на водеща организация, в партньорство с Търговско промишлена палата - Къркларели, Турция.

  Наградата беше връчена на 10 октомври 2017 г. в Брюксел от Corina Cretu/ Eвропейски Комисар за Регионална Политика/ и Lambert Van Nistelrooij /Президент на журито на RegioStars 2017/

  Certificate RegioStars 2017

  Project of Chamber of Commerce and Industry - Bourgas was awarded at the annual competition RegioStars 2017

  The team of RegioStars 2017 Finalist certifies that the project of the Chamber of Commerce and Industry - Bourgas "ENHANCING GENDER EQUALITY RELATIONSHIP IN THE BULGARIAN-TURKISH CROSS-BORDER REGION " was nominated as a finalist in the category Empowerment of Women and Active Participation in the RegioStars Awards for 2017, a competition for the most inspiring and innovative regional projects in Europe, supported by the EU's cohesion policy funds.

  The project is implemented with the financial support of BULGARIA-TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAM (CCI No: 2007CB16IPO008) by the Chamber of Commerce and Industry - Bourgas in the capacity of a lead partner, in partnership with the Kirklareli Chamber of Commerce and Industry, Turkey.

  The prize was awarded on 10 October 2017 in Brussels by Corina Cretu / European Commissioner for Regional Policъ/ and Lambert Van Nistelrooij /President of the RegioStars 2017 Jury /

  Certificate RegioStars 2017