BIA Daily Бюлетин
Eжедневен електронен бюлетин
Бизнес Индустрия Капитали
Регистрирай се >>
Предстоящи събития от БСК

Търговско индустриална камара - Бургас, член на Българска Стопанска Камара ще проведе традиционната си годишна официална среща - прием на 12.12.2017 г., вторник, 1900 ч., на която в присъствие на местните и регионални власти, на дипломатически представители и ръководители на държавни институции се връчват годишните награди на фирми с изявен принос за развитие на икономиката в регион Бургас.

Успоредно с връчване на престижните отличия ще се отбележи 110-та годишнина от създаването на Първата Търговско индустриална камара в гр.Бургас и 35 години от нейното възстановяване.

Проект на Търговско индустриална камара - Бургас бе награден в ежегодния конкурс RegioStars 2017

Екипът на RegioStars 2017 Finalist удостоверява, че проектът на Търговско индустриална камара - Бургас “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РАЙОН“ е номиниран като финалист в категорията Овластяване на Жените и Активно Участие в наградите RegioStars за 2017 г., ежегоден конкурс за най-вдъхновяващите и новаторски регионални проекти в Европа, подпомогнат от фондовете на политиката на сближаване на ЕС.

Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ (CCI No: 2007CB16IPO008) от Търговско индустриална камара - Бургас, в качеството й на водеща организация, в партньорство с Търговско промишлена палата - Къркларели, Турция.

Наградата беше връчена на 10 октомври 2017 г. в Брюксел от Corina Cretu/ Eвропейски Комисар за Регионална Политика/ и Lambert Van Nistelrooij /Президент на журито на RegioStars 2017/

Certificate RegioStars 2017

Project of Chamber of Commerce and Industry - Bourgas was awarded at the annual competition RegioStars 2017

The team of RegioStars 2017 Finalist certifies that the project of the Chamber of Commerce and Industry - Bourgas "ENHANCING GENDER EQUALITY RELATIONSHIP IN THE BULGARIAN-TURKISH CROSS-BORDER REGION " was nominated as a finalist in the category Empowerment of Women and Active Participation in the RegioStars Awards for 2017, a competition for the most inspiring and innovative regional projects in Europe, supported by the EU's cohesion policy funds.

The project is implemented with the financial support of BULGARIA-TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAM (CCI No: 2007CB16IPO008) by the Chamber of Commerce and Industry - Bourgas in the capacity of a lead partner, in partnership with the Kirklareli Chamber of Commerce and Industry, Turkey.

The prize was awarded on 10 October 2017 in Brussels by Corina Cretu / European Commissioner for Regional Policъ/ and Lambert Van Nistelrooij /President of the RegioStars 2017 Jury /

Certificate RegioStars 2017